We bedanken in 2018

Zaterdag 01 december 2018

31-12-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

28-12-2018 Fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

27-12-2018 Peter en Corrie Hageman hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

27-12-2018 Ad en Dity hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

27-12-2018 Mèmé heeft haar salaris gehad dank u wel.

24-12-2018 Hr.Roelofsen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

24-12-2018 Mevr. Lodji hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage

23-12-2018 Chris van der Giessen hartelijk dank voor je maandelijkse bijdrage.

17-12-2019 Peter en Frank Weterings hartelijk dank voor jullie donatie.

13-12-2019 Hr.Roelofsen en Mevr.Lodji hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

11-12-2019 Fam. de Smedt-van Lombergen hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

07-12-2018 Betty en Mathé hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

06-12-2018 Huib en Pauline hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

03-12-2018 Jorg en Suzie hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

03-12-2018 Peter van Driel hartelijk dank voor je maandelijkse donatie.

01-12-2018 Mevrouw Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-11-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie

30-11-2018 Fam. Boer-Tamminga hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

28-11-2018 Fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie

28-11-2018 Marina en Guido hartelijk dank voor jullie donatie.

28-11-2018 Arnold Schouten hartelijk dank voor je donatie voor de kindertjes.

28-11-2018 Toos en Nico van Schijndel hartelijk dank voor jullie donatie.

27-11-2018 Mèmé haar salaris is betaald, dank u wel.

26-11-2018 Ad en Dity hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

26-11-2018  Fam. Roelofsen - Lodji hartelijk dank voor jullie donatie.

22-11-2018 Chris en Michel hartelijk dank voor jullie donatie.

26-11-2018 Fam. Hageman hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

12-11-2018 Fam. De Smedt hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

07-11-2018 Betty en Mathé hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

06-11-2018 Huib en Paulien Lems hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

05-11-2018 P van Driel hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

01-11-2018 Jorg en Suzie hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

01-11-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

 

 

 

 

 

 

30-10-2018Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

30-10-2018 Fam. Tamminga-Boer hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

29-10-2018 Fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

29-10-2018 Mèmé haar salaris is weer betaald, hartelijk dank daarvoor.

25-10-2018 Fam. van der Woude hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

25-10-2018 Fam. Hageman hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

24-10-2018 Chris van der Giessen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

24-10-2018 Hr. Roelofsen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

24-10-2018 Mevr. Lodji hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

10-10-2018 Fam. De Smedt van Lombergen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

08-10-2018 Fam. Koenen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

08-10-2018 Fam. Lems hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

03-10-2018 Hr. Roelofsen hartelijk dank voor uw extra maandelijkse bijdrage.

03-10-2018P van Driel hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

01-10-2018 Mevr. Tamminga- Hr. Boer hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

01-10-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

01-10-2018 Fam. van der Giessen hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

01-10-2018 Mevr. Verhoeven- Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

 

 

 

 

28-09-2018 Fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

27-09-2018 Mèmé  heeft haar salaris gekregen, dank u wel.

25-09-2018 Fam. van der Woude hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

25-09-2018 Fam. Hageman hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

24-09-2018 Hr. Roelofsen dank voor uw maandelijkse bijdrage.

24-09-2018 Mevr. Lodji dank voor uw maandelijkse bijdrage.

11-09-2018 Fam. de Smedt van Lombergen hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

07-09-2018 Fam. Koenen hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

06-09-2018 Fam. Lems hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

03-09-2018 Jorg en Suzie hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

03-09-2018 Peter van Driel hartelijk dank voor je maandelijkse bijdrage.

01-09-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

 

 

 

 

 

 

 

30-08-2018 Fam. Tamminga - Boer hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

30-08-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

28-08-2018 fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

27-08-2018 Mèmé heeft haar salaris weer gekregen deze maand.

27-08-2018 Fam. Hageman hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

27-08-2018 Ad en Dity van der Woude hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

24-08-2018 Chris en Michel hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

24-08-2018 Mevr. Lodgi hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

24-08-2018 Hr. Roelofsen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

10-08-2018 Fam. De Smedt van Lombergen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

07-08-2018 Betty en Mathé hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

06-08-2018 Huib en Pauline hartelijk dank voor jullie maandelijkse bijdrage.

03-08-2018 wij bedanken Denie Kasan uit Almere, hij schonk Ons Weeshuis 40 batik blouses.

03-08-2018 PJ van Driel hartelijk dank voor uw donatie.

01-08-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw donatie.

01-08-2018 Jorg en Suzie hartelijk dank voor julle donatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-06-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw donatie.

30-06-2018 Fam. Tamminga-Boer hartelijk dank voor uw donatie.

30-06-2018 Fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw donatie.

27-06-2018 Mèmé is deze maand weer betaald.

25-07-2018 Ad en Dity van der Woude hartelijk dank voor uw donatie.

25-07-2018 Corrie en Peter Hageman hartelijk dank voor uw donatie.

24-07-2018 Hr. Roelofsen hartelijk dank voor uw donatie.

24-07-2018 Mevr. Lodji hartelijjk dank voor uw donatie.

23-07-2018 Chris van der Giessen hartelijk dank voor uw donatie.

12-07-2018 H & H Vastgoed B.V. heel hartelijk dank voor uw gulle donatie.

10-07-2018 Fam. De Smedt van Lombergen hartelijk dank voor uw donatie.

09-07-2018 Fam. Koenen  hartelijk dank voor uw donatie.

06-07-2018 Fam. Lems hartelijk dank voor uw donatie.

03-07-2018 Fam. P. van Driel hartelijk dank voor uw donatie.

02-07-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw donatie.

02-07-2018 Fam. Tamminga-Boer hartelijk dank voor uw donatie.

02-07-2018 Jorg en Suzie van der Giessen hartelijk dank voor jullie donatie.

01-07-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw donatie.

 

 

 

 

 

 

28-06-2018 Fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

27-06-2018 Hartelijk dank Mémé is weer betaald.

25-06-2018 Chris en Michel hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

25-06-2018 Ad en Dity hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

25-06-2018 Peter en Corrie hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

25-06-2018 Marlika Lodji hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

25-06-2018 Hr. Roelofsen hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

12-06-2018 Fam. De Smedt van Lombergen weer extra eten voor Ons Weeshuis dank u. 

04-06-2018 Arnold Schouten , Erven van Mevr. drs. C.M. Inge Blom hartelijk dank voor uw steun aan Ons Weeshuis.

04-06-2018 Peter van Driel hartelijk dank voor je maandelijkse donatie.

01-06-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

01-06-2018 Jorg en Suzie hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

 

 

 

 

30-05-2018 Fam.van der Hee harteljk dank voor jullie maandelijkse donatie.

30-05-2018 Hans en Jansje hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

28-05-2018 Fam. Hoogerwerf-Harms hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

28-05-2018 Hartelijk dank gulle gever voor het betalen van Mèmé haar salaris.

27-05-2018 Chris en Michel hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

25-05-2018 Peter en Corrie hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

25-05-2018 Ad en Dity hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

24-05-2018 René en Marlika hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

10-05-2018 Fam.De Smedt-van Lombergen hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie, extra vlees en groenten voor de kinderen.

07-05-2018 Huib en Pauline hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

07-05-2018 Betty en Mathé hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

03-05-2018 Peter van Driel hartelijk dank voor je maandelijkse donatie.

02-05-2018 Jorg en Suzie hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

01-05-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

 

 

 

 

 

 

30-04-2018 Fam. Tamminga-Boer hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

30-04-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

30-04-2018 Fam. Hoogerwerf hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

27-04-2018 Hartelijk dank Mèmé haar salaris is betaald.

25-04-2018 Fam. van der Giessen Haarlem hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

25-04-2018 Fam. van der Woude hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

25-04-2018 Fam. Hageman hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

24-04-2018 Mevr. Lodji hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

24-04-2018 Hr. Roelofsen hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

23-04-2018 Hr. Roelofsen hartelijk dank voor uw extra donatie.

10-04-2018 Fam. Roelofsen-Lodji hartelijk dank voor uw extra donatie i.v.m. uw goede boekverkoop onder de naam René Ofsen.

10-4-2018 Fam. De Smedt van Lombergen hartelijk dank voor de maandelijkse donatie.

09-04-2018 Fam. Koenen hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

06-04-2018 Fam. Lems hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

03-04-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

03-04-2018 Fam. Tamminga-Boer hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

03-04-2018 PJ van Driel hartelijk dank voor je maandelijkse donatie.

03-04-2018 Fam. van der Giessen-Weterings hartelijk dan voor jullie maandelijkse donatie.

01-04-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

 

 

 

28-03-2018 Fam.Hoogerwerf welkom en hartelijk dank voor uw donatie.

27-03-2018 Mèmé salaris is deze maand weer betaald.

26-03-2018 Ad en Dity van der Woude hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

26-03-2018 Mevr. Lodji hartelijk dank oor uw maandelijkse donatie.

26-03-2018 Hr Roelofsenhartelijk dank voor uw donatie en welkom terug.

26-03-2018 Fam. Hageman hartelijk dank voor uw maandelise donatie.

23-03-2018 Chris en Michel hartelijk dank voor jullie donatie.

12-03-2018 Fam. De Smedt van Lombergen hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie voor extra eten.

07-03-2018 Betty en Mathé koenen hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

06-03-2018 Huib en Pauline Lems hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

05-03-2018 Hr. PJ van Driel hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

01-03-2018 Jorg en Suzie van der Giessen hartelijk dank voor jullie maandelijkse donatie.

01-03-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

 

 

 

 

 

28-02-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

28-02-2018 Hr. Boer en Mevr. Tamminga hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

27-02-2018 Mèmé haar salaris is betaald hartelijk dank hiervoor.

26-02-2018 Ad en Dity hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

26-02-2018 Mevr. Lodji hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

26-02-2018 Peter en Corrie Hageman hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie.

26-02-2018 Chris van der Giessen hartelijk dank voor je maandelijksr donatie.

19-02-2018 S2N B.V. super bedankt voor uw gulle donatie aan ons weeshuis.

12-02-2018 50 jaar getrouwd en ons weeshuis krijgt een donatie , hartelijk dank gulle gevers.

12-02-2018 Fam. De Smedt van Lombergen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage aan eten voor de kinderen.

07-02-2018 Fam. Koenen hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

06-02-2018 Fam. Lems hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

05-02-2018 Hr. van Driel hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

01-02-2018 Mevr.Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw maandelijkse bijdrage.

 

 

 

30-01-2018 Fam. Tamminga-Boer hartelijk dank voor jullie bijdrage elke maand.

29-01-2018 Mèmé haar salaris is betaald voor deze maand.

29-01-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank voor jullie bijdrage elke maand.

25-01-2018 Chris en Michel hartelijk dank voor jullie bijdrage.

25-01-2018 Peter en Corrie hartelijk dank voor jullie bijdrage.

25-01-2018 Ad en Dity hartelijk dank voor jullie bijdrage.

24-01-2018 Robert Gerritsen hartelijk dank voor "zomaar" een donatie.

15-01-2018 Hennie en Vanessa hartelijk dank voor jullie donatie, tijdens het brengen van Lovina naar Pemeron.

10-01-2018 Fam. De Smedt-van Lombergen hartelijk dank voor jullie bijdrage, het wordt weer besteed aan groenten en vlees.

08-01-2018 Betty en Mathé Koenen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

08-01-2018 Huib en Paulien Lems hartelijk dank voor jullie bijdrage.

03-01-2018 PJ van Driel hartelijk dank voor uw bijdrage.

02-01-2018 Fred van QUALITY LABEL heel hartelijk dank voor uw donatie.

02-01-2018 Jorg en Suzie hartelijk dank voor jullie bijdrage.

01-01-2018 Fam. van der Hee hartelijk dank vooor uw bijdrage.

01-01-2018 Fam. Tamminga -Boer hartelijk dank voor uw bjdrage.

01-01-2018 Mevr. Verhoeven-Makelaar hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2018 toe.