Huishoudelijke mededeling

Zondag 26 mei 2013

Iedereen die geld stort op de rekening van Ons Weeshuis kan dit aftrekken van de belasting.

Wij zijn voor de belasting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Eventueel zenden wij u een factuur waar het bedrag van uw gift op staat. 


Mei 2013 Fietsen

Zondag 26 mei 2013

Beste fietser

 

Helaas kunnen we de fietstocht niet doorlaten gaan. Gezien het aantal vakantiegangers en andere reeds geplande festiviteiten blijkt de datum niet goed uit te komen. Langs deze weg zeker bedankt voor jullie intentie om deel te nemen. Wij zijn daar erg dankbaar voor.

Het inzamelen van financiële middelen gaat echter gewoon door en we zijn al volop aan het denken wat we nog dit jaar kunnen organiseren om de voortgang in het weeshuis te kunnen continueren.

Als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden we jullie op de hoogte.

Voor verdere info kijk op onze website: http://www.yayasan-bali.nl

 

Groeten namens stichting ons Weeshuis