Bank rek.nr. van "ons weeshuis" Yayasan-Bali

 

WIJ ZIJN EEN STICHTING

 

Uw donatie boven de € 60,00 mag u voor een deel aftrekken van de belasting!

Inschrijving bij de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSNI/ fiscaal nummer ANBI: 850037116

Inschrijving Kamer van Koophandel : 51473267.

ABN AMRO bankrekening nummer:  IBAN   NL24ABNA0560711344.

                                             t.n.v. Ons Weeshuis  Yayasan Bali

                                                           BIC   ABNANL2A.

 

Ons Weeshuis Yayasan Bali ligt in de provincie Sawan.

Je rijdt vanaf Singaraja naar het oosten (weg loopt bijna langs de kust) richting Amlapura.

Na ong. 14 km. schuin naar rechts richting Jagaraga / Menyali/ Bebetin  dan ong. 9 km de weg blijven volgen en kom je vanzelf! in Sawan/Kanginan daar langzaam gaan rijden, krijg je een school aan je rechterhand en een stukje verder midden in het dorpje! links na een winkeltje een pad met daarop de naam van het weeshuis (zie witte foto met blauwe letters op www.yayasan-bali.nl ) het is een erg slecht PADJE!!, gras en kuilen dat ga je helemaal naar beneden en dan kom je bij een betonnen! ! brug!!, daar je auto neerzetten en over de betonnen brug rechts meegaan en dan 100 meter lopen en naar boven klimmen en daar staat ons weeshuis.

Hoop dat het zo duidelijk is.

Als er nog vragen zijn horen we het wel.Heeft u vragen?

Laat het ons weten, via de website of email naar

 yayasan.bali@gmail.com

Voorzitter: Frits van der Giessen

Secretaris: Diana van der Giessen-Broekmeulen

Het bestuur is onbezoldigd.

Beleidsplan       

       Doelstelling:

                         van dit weeshuis een veilige en prettige leef-omgeving maken

                         voor de kinderen die er verblijven.

                         Opgesteld door notaris kantoor Daemen Oosterhout.

Het doel is de Panti Asuwan in Sawan (Ons Weeshuis Yayasan Bali)) zo breed mogelijk financieel  te ondersteunen.

Elke maand gaat er geld voor eten en drinken naartoe.

Als er iets stuk is of vernieuwd moet worden, wordt dit betaald uit de donatie gelden.

      Verwerving inkomsten:

Inkomsten krijgen we van familie, vrienden en daar weer vrienden van.

We hebben een aantal donateurs die Ons Weeshuis een erg warm hart toe dragen, zij geven eens per maand of één / paar keer per jaar geld.

 

       Beheer en besteding:

Wordt door het bestuur gedaan, in overleg met donateurs die ook regelmatig naar Ons Weeshuis gaan.

Besteding wordt dus elke maand vast bedrag voor elektra, gas, water, eten en drinken. Soms schoolgeld en geld voor de studenten aan de universiteit.

Als we ernaar toe gaan is er altijd wel een gebouw aan renovatie toe en als we geld overhouden vragen we de kinderen wat ze graag willen hebben of wat ze graag zouden willen doen, in de vorm van uitjes.

        Beloningsbeleid:  niet van toepassing, het bestuur is onbezoldigd.

 

 

Financiële verantwoording :

                          jaarlijkse controle door kas-commissie.

                          Voor alle donateurs opvraagbaar.

Op 23 juli 2020 hebben de heer Mr. G.P.W. Klein Beernink en de heer K.F. van der Giessen MA MSc de verantwoording van Stichting “Ons Weeshuis” bekeken en in orde bevonden.

 

Van belang zijn de afwegingen:

  • De stichting Yayasan “ons weeshuis” is een ANBI en in die hoedanigheid door de bevoegde instanties erkend;
  • De administratie is (in)gevoerd door de heer Van der Giessen;
  • De verantwoording is gecontroleerd door Klein Beernink,
  • Het bestuur van de stichting werd in het afgelopen jaar gevormd door de heer F. van der Giessen en mevrouw D.J.Y. van der Giessen-Broekmeulen;
  • Alle inkomsten van de stichting zijn schenkingen;
  • Alle uitgaven van de stichting vinden ter plaatse in lokale valuta plaats in contanten;
  • Een overzicht van de uitgaven is als bijlage toegevoegd aan dit document;
  • de verantwoording wordt per reis gerubriceerd;
  • in 2019 /2020 hebben er twee reizen plaatsgevonden (11/2018-03/2019 en 11/2019 –07/2020);
  •  De verantwoording is door de bank genomen per reis financieel niet sluitend, het tekort wordt door het bestuur in privé aangevuld;    

 

  In de controle van de gevoerde administratie zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

2018-2019 

inkomsten 4500

uitgaven 4981

tekort 481 betaald door D&F van der Giessen.

2019-2020

inkomsten 6500

uitgaven 7000

tekort 500 betaald door D&F van der Giessen.

 

 

Mr G.P.W. Klein Beernink                                                        K.F. van der Giessen MA MSc 

 

 

 

 

Adres en route naar “Ons Weeshuis”

 

Panti Asuhan Destawan

                                              Dsn. Kanginan Ds. Sawan

                                             Kec Sawan Kab. Buleleng

                                            Singaraya-Bali